Obraz inšpirovaný Srílandským pralesom, uprostred ktorého som bývala. Viac zelene, ako tam som predtým nevidela. Dokonale vysaturovaná krajina a zelená všade kam sa len obzriete.

Už je predaný.